Spotkanie z leśniczym

W dniu 8 listopada w naszym przedszkolu miało miejsce spotkanie z panem leśniczym z
Nadleśnictwa Lubartów. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z wszystkich grup wiekowych,
które w tym dniu były ubrane na kolor zielony.
Celem spotkania było wdrażanie do szacunku dla przyrody oraz zapoznanie dzieci z pracą
leśnika. Pan leśniczy w bardzo  ciekawy sposób opowiadał o swojej pracy, o lesie w
jesiennej szacie i jego mieszkańcach oraz o tym jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
Dzieci dowiedziały się, jak mogą pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę, jakie
jest znaczenie lasu w życiu człowieka. Leśniczy przypomniał dzieciom zasady zachowania
w lesie, a także  jak należy chronić lasy. W trakcie spotkania dzieci zadawały dużo pytań
oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami na temat zwierząt i ptaków żyjących w okolicach
ich zamieszkania. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i
wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą naszych dzieci. Serdecznie dziękujemy za
przybycie oraz pouczającą lekcję przyrody.