Logopedia

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu skierowane są do dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń językowych. Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Do tego celu służą indywidualnie dobierane dla każdego dziecka ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształtujące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia te wykonywane są wraz z grami i zabawami utrwalającymi wymowę. Terapią logopedyczną objęte są dzieci u których stwierdzono wadę wymowy na podstawie wyników badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę w przedszkolu. We wrześniu logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną wśród dzieci:

  • bada płynność mowy
  • ocenia sprawność aparatu artykulacyjnego
  • sprawdza słuch fonematyczny
  • bada artykulację głosek w izolacji, realizację głosek w wyrazach
  • ocenia poziom analizy głoskowej i sylabowej

Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu
Dzieci prowadzą zeszyty, w których wklejane są ćwiczenia do wykonania w domu.
Sukces terapii zależy od systematycznego udziału dziecka w zajęciach
i przede wszystkim od wytrwałej pracy w domu, do której powinni włączyć
się rodzice.