Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych

Godziny trwaniaPlanowane zajęcie
6:30-8:30Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według
pomysłów i zainteresowań dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Indywidualna praca i pomoc wspomagająca rozwój dziecka.
8:30-8:45Gimnastyka poranna. Zabawy ruchowe.
8:45-9:00Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe.
9:00–9:30 Śniadanie.
9:30–11:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika, integracja sensoryczna, gimnastyka
korekcyjna).
11:00–11:45Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego i sportowego na placu zabaw. Spacery i wycieczki tematyczne w najbliższej okolicy lub zabawy ruchowe w sali.
11:45–12:00Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
12:00–12:45Obiad.
12:45–14:00Grupy starsze-  Relaks poobiedni. Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej. Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne.
12:45–14:00Grupy młodsze – Odpoczynek poobiedni. Leżakowanie
14:00–14:15Podwieczorek.
14:15–15:00Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
15:00–16:30Zabawy dowolne dzieci według ich pomysłów i zainteresowań.
Rozchodzenie się dzieci.