Nowo powstała niepubliczna placówka oświatowa, współfinansowana ze środków Unii europejskiej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r.

W ramach prowadzonej działalności oferuje:

 • nieodpłatne uczestnictwo w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci w wieku 3 i 4 lat (urodzone w roku 2016 i 2017), w tym:
  • wyżywienie
  • wyprawkę przedszkolaka
  • ubezpieczenie
 • nieodpłatne zajęcia dodatkowe
  • logopedyczne
  • sensomotoryczne
  • zajęcia z rytmiki
  • język angielski

Zapewniamy:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • gimnastykę poranną i zabawy ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • profilaktykę logopedyczną
 • imprezy okolicznościowe
 • nowoczesną bazę lokalową
  • 4 sale dydaktyczne
  • gabinet logopedy
  • salę integracji sensorycznej
  • atrakcyjny plac zabaw