Cykl zajęć psychoedukacyjnych ,,Spotkania z Leonem ‘’ przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się z 10 spotkań . Celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, poprzez:

  • pogłębianie świadomości własnych uczuć
  • uwrażliwianie na potrzeby i uczucia innych osób
  • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości
  • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym
  • poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.