CENNIK      NA   ROK   PRZEDSZKOLNY   2022/2023

Czesne  za każdy  miesiąc  wynosi   200 złotych (dwieście złotych)

Czesne dla rodzeństwa  175 złotych  (sto siedemdziesiąt pięć złotych)

Dzienna stawka  żywieniowa wynosi  13 złotych.

Czesne z wyżywieniem dla dzieci z rocznika 2020 – 490 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

Wyprawka plastyczna  – 100 złotych na semestr

Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują podręczników do przedszkola oraz składki za ubezpieczenie dziecka .

Numer  konta:

53 8707 1016 0200 8196 2000 0007

Termin  płatności do 10 dnia każdego miesiąca na wyżej podane konto przedszkola lub osobiście w biurze przedszkola.

Opłata obejmuje:

  • Zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  • Język angielski
  • Rytmikę
  • Zajęcia z logopedą – diagnozę i terapię logopedyczną
  • Terapię procesów integracji sensorycznej
  • Wydarzenia okolicznościowe (np. ognisko, pasowanie na przedszkolaka, Wigilię, itp.)
  • Spotkania z gośćmi specjalnymi