Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – Z okazji 5 urodzin przedszkola obniżamy czesne o 50%.

Już 1 lutego 2024 rozpoczynamy rekrutację do Bajkowego Przedszkola.

Zapraszamy dzieci z roczników 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Z okazji 5 urodzin przedszkola obniżamy czesne o 50%.

Od września 2024 czesne tylko 100zł

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • pracę w małych grupach
 • terapię metodą integracji sensorycznej,
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • pomoc logopedyczną i psychologiczną,
 • język angielski,
 • zajęcia psychoprofilaktyczne,
 • religię.

Zapewniamy:

 • nowoczesną bazę lokalową,
 • bezpieczny plac zabaw,
 • salę do terapii integracji sensorycznej,
 • sale dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne,
 • gabinet do terapii logopedycznej.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany personel pedagogiczny:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową,
 • gimnastyka poranna i zajęcia ruchowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • imprezy okolicznościowe,
 • wycieczki dydaktyczne.

Przy zapisie należy wypełnić kartę zgłoszenia (karta zgłoszenia dziecka do pobrania poniżej) oraz wpłacić wpisowe w kwocie 200zł (zaliczkę na poczet opłat w miesiącu wrześniu).

Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście w biurze przedszkola lub drogą elektroniczną na email: bajkoweprzedszkole1@wp.pl

Opłata miesięczna będzie wynosiła:

100zł – czesne, w jego skład wchodzą zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki z umuzykalnieniem, pomoc logopedyczna oraz zajęcia z integracji sensorycznej.

oraz 13 zł dziennie na wyżywienie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 602 502 768.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !