Integracja sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych dostarczonych z otoczenia czyli przez zmysły zewnętrzne (dotyk, słuch, wzrok, węch, smak) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowaga, czucie głębokie). Zajęcia mają charakter zabawy ruchowej, są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a zarazem wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie dziecku odpowiednich dawek bodźców sensorycznych w celu usprawnieniu funkcjonowania systemów zmysłowych. Terapia integracji sensorycznej kształtuje:

  • schemat oraz czucie ciała i ruchu, koordynację ciała oraz wzrokowo-ruchową,  centralne napięcie mięśniowe,
  • percepcję wzrokową i słuchową,
  • motorykę dużą oraz małą, wpływa pozytywnie na stabilizację
  • centralną oraz reakcje równoważne,
  • prawidłowe odbieranie i przetwarzanie bodźców dotykowych,
  • przedsionkowych i proprioceptywnych.

Należy pamiętać, że dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają negatywnie na narząd ruchu (motoryka mała oraz duża) na procesy uczenia się, zachowania oraz na rozwój emocjonalny, a także społeczny dziecka.