Rytmika

Rytmika jest jedną z form wychowania muzycznego dzieci w przedszkolu. Ma istotny pływ na rozwój muzykalności, poczucia rytmu i wrażliwości dzieciaków.

Rytmika obejmuje:

  • śpiew; inspirowane muzyką zabawy i ruchowe interpretacje piosenek,
  • taniec; tańce regionalne, narodowe i nowoczesne w uproszczonej formie,
  • grę na instrumentach perkusyjnych;

Zajęcia z  rytmiki wpływają pozytywnie na następujące obszary:

  • usprawniają ruchowo, kompensują bezruch, działają profilaktycznie w procesach korekcji wad postawy;
  • są źródłem i regulatorem energii oraz emocji, rozwiązują psychofizyczne napięcia i ułatwiają integrację w grupie;
  • likwidują lęk separacyjny i tzw. fobię szkolną;
  • mają działanie terapeutyczne (muzykoterapia), zwłaszcza dla dzieci z deficytami (słuchu, wzroku, narządu ruchu) i zaburzeniami mowy (logorytmika) oraz zaburzeniami zachowania (nieśmiałość, agresja, zespoły nadpobudliwości);

Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczą również koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową i rozwijają wyobraźnię. Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w ogólnym rozwoju dziecka odgrywa umuzykalnianie, w ramach zajęć z rytmiki zachęcamy dzieci do wspólnych zabaw przy akompaniamencie keyboardu.