Zajęcia taneczne odbywają się w cyklu cotygodniowym. Celem zajęć jest:

  • nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur tanecznych,
  • usprawnianie ruchowe ,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
  • wyrabianie poczucia rytmu i słuchu,
  • ćwiczenia pamięci ruchowej i koncentracji uwagi,
  • rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
  • kształtowanie kompetencji społecznych.

Ponadto taniec oraz zabawy ruchowe rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną oraz zwiększają poczucie własnej wartości.