Bajkowe Przedszkole powstało i realizuje swoją działalność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata. Dodatkowo w celu wyrównania stwierdzonych deficytów rozwojowych dzieci, oferuje:

  • terapię logopedyczną,
  • zajęcia ruchowe metodą integracji sensorycznej,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • rytmikę z umuzykalnieniem.

Dzieci uczestniczące w projekcie mają zapewnione także wyżywienie, wyprawkę przedszkolaka, ubezpieczenie.