Wady wymowy to wszelkie nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, a także  ciężkie wady utrudniające kontakt z otoczeniem.
Największą grupę wad wymowy stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią. Jest to nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu, a nawet niemal wszystkich głosek od razu. Wymowa jest wtedy niewyraźna, mało zrozumiała, aż do bełkotu.
Najogólniej dyslalia obejmuje:

 • elizje, tj. opuszczanie dźwięków (np. krowa- kowa),
 • substytucje, czyli zamienianie głosek,
 • dyslalię właściwą (wszelkie zniekształcenia głosek).

Ze względu na nazwę głosek nieprawidłowo artykułowanych dyslalię dzieli się na:

 • sygmatyzm tj. seplenienie (“sz”, “ż”, “cz”, “dż” wymawiane jako “s”, “z”, “c”, “dz”),
 • mowa bezdźwięczna (woda – fota, żaba – szapa),
 • rotacyzm, tj. reranie (wadliwa wymowa “r”),
 • kappacyzm (wadliwa wymowa “k”),
 • gammacyzm (wadliwa wymowa “g”),
 • rynolalia, tj. nosowanie (nosowa wymowa głosek ustnych lub odwrotnie).

Drugim co do częstotliwości występowania u dzieci rodzajem zaburzenia mowy jest jąkanie – zaburzeniu koordynacji narządów: oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Obserwuje się wzmożone napięcie mięśni związanych z mową, np. wiązadła głosowe zaciskają się, zachodzą na siebie, głos wydobywa się z trudem..

Jak zapobiegać nieprawidłowościom w rozwoju mowy – wskazówki dla rodziców

 1. Zapoznać się z prawidłowościami rozwoju mowy dziecka.
 2. Śledzić uważnie proces rozwoju mowy swojego dziecka, czy nie pojawiają się niepokojące objawy, np.
  • nieprawidłowość w budowie narządów mowy,
  • brak gaworzenia we właściwym czasie,
  • brak mowy u 3-letniego dziecka.
 3. Zatroszczyć się o prawidłowy rozwój mowy dziecka już we wczesnym dzieciństwie, a także w okresie prenatalnych.
 4. Dbać o właściwą opiekę medyczną, racjonalne odżywianie, pozytywne postawy wychowawcze w domu i w szkole, życzliwe postawy międzyludzkie.
 5. Od urodzenia mówić do dziecka językiem dorosłych, a spieszczeń używać tylko w zabawach.
 6. Nie wymagać od dziecka posługiwania się mową dorosłych, ale też nie naśladować jego języka. Utrudnia to dziecku naukę mowy.
 7. Zapobiegać chorobom uszu, przewlekłym stanom kataralnym i wadom zgryzu (karmić butelką do 1-go roku życia ! smoczki – też!).
 8. Starać się słuchać, co dziecko do nas mówi, ponieważ chętnie słuchane – chętnie mówi.
 9. Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.
 10. Podjąć odpowiednio wcześnie terapię logopedyczną.