JAK RODZIC MOŻE WSPIERAĆ WŁASNE DZIECKO W
OSIĄGNIĘCIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ ROZWIJAJĄCYCH SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ:
Ćwiczenia dłoni:

 • gniecenie piłeczki, gąbki, – ugniatanie papieru, papierowych kul, –
  nawlekanie koralików na sznurek, – darcie gazet, gniecenie ich, –
  obrysowywanie dłoni, – wykonywanie relaksacyjnych masażyków na
  plecach partnera.
  Ćwiczenia palców:
 • naśladowanie gry na pianinie, flecie,
 • wykonywanie zabaw paluszkowych, np.: Pięć paluszków, Sroczka,
  Bawiły się dzieci paluszkami…
  Rozwijanie czynności samoobsługowych:
 • samodzielne mycie się, ubieranie, jedzenie,
 • samodzielne wkładanie butów, wiązanie ich,
  Zabawy konstrukcyjne:
 • budowanie dowolnych konstrukcji z klocków drewnianych i
  plastikowych,
 • konstruowanie – z papieru, sznurka, drutu,
 • konstruowanie z materiału przyrodniczego, np. ludzików z
  kasztanów, budowanie z piasku, śniegu.
  Lepienie:
 • lepienie z gliny, plasteliny, masy solnej, masy papierowej
  dowolnych kształtów (np. pieczywa, owoców),
 • robienie wałeczków z plasteliny (np. oklejanie nimi małych butelek
  – robienie wazoników),
 • wypełnianie plasteliną rysunków przedstawiających postać ludzką.
  Malowanie farbami plakatowymi, klejowymi, akwarelowymi:
 • malowanie palcem, dłonią na całej powierzchni kartki,
 • malowanie kawałkiem waty, gąbki, szmatką (np. jesiennych drzew,
  pochmurnej pogody),
 • malowanie pędzlem na kartkach większego formatu linii:
  pionowych, poziomych, ukośnych, falistych szlaczków, z
  zachowaniem kierunku – od lewej strony do prawej ,
 • malowanie pędzlem na kartkach o różnym formacie i fakturze (np.
  pokrytych solą, kaszą manną), – malowanie pędzlem na podany lub
  dowolny temat.
  Rysowanie:
 • rysowanie na różnych formatach papieru,
 • rysowanie kredą na tablicy, asfalcie, kamieniu,
 • rysowanie mazakiem na folii (np. na koszulce do segregatora, w
  środku której jest kolorowa kartka),
 • rysowanie – linii: pionowych, poziomych, ukośnych, falistych,
 • rysowanie na dany i dowolny temat,
 • rysowanie ołówkiem, kredką, świecą, węglem, mazakiem,
  patykiem maczanym w tuszu, pastelami olejnymi i proszkowymi na
  określony lub dowolny temat,
 • rysowanie do podanego tekstu (rysowane wierszyki).
  Wycinanie:
 • wycinanie pasków (ze starych gazet),
 • cięcie papieru wzdłuż narysowanych linii,
 • wycinanie dowolnych kształtów (np. ze starych stron tytułowych z
  bloków),
 • wycinanie wzorów, np. motylka, kwiatka, z użyciem dziurkacza,
 • tworzenie pracy plastycznej techniką wycinanki.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ ROZWIJAJĄCYCH PERCEPCJĘ WZROKOWĄ:
Rozwijanie pojęcia schematu ciała:

 • oglądanie własnej sylwetki w lustrze,
 • dotykanie wymienionych części ciała, a potem poruszanie nimi,
 • rysowanie postaci ludzkiej,
 • wykonywanie ćwiczeń z elementem równowagi,
 • wskazywanie swoich prawych i lewych części ciała.
  Wprowadzanie kierunków od osi własnego ciała:
 • poruszanie się pod dyktando np. Idź pięć kroków w prawą stronę,
  dwa do przodu, trzy w lewą stronę,
 • zabawy i ćwiczenia równoważne tułowia, związane z chodem, np.
  chodzenie tyłem, przodem, slalomem, zygzakiem…, Orientacja w
  schemacie ciała drugiej osoby:
 • porównywanie schematu własnego ciała ze schematem ciała
  drugiej osoby,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą osobę,
 • wskazywanie u drugiej osoby wymienionych części ciała
 • porównywanie swojego wyglądu z wyglądem drugiej osoby
 • współdziałanie z partnerem (ćwiczenia według metody Ruchu
  Rozwijającego W. Sherborne).
  Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni (miejsca i
  kierunku):
 • spostrzeganie przedmiotów względem siebie jako będących z
  przodu, z tyłu, przed, za, ponad, poniżej, po prawej lub po lewej
  stronie,
 • określanie miejsca położenia wskazanych przedmiotów;
  posługiwanie się określeniami: góra, dół, na, pod, za, w,
 • uczestniczenie w zabawach typu: Gdzie schowała się lalka?,
  Ciepło – zimno,
 • układanie zabawek według poleceń np. Połóż misia na drugiej
  półce, między lalką a pajacykiem,
 • określanie kierunków położenia przedmiotów w przestrzeni;
  stosowanie określeń: do góry, na dół, w prawo, w lewo, w przód.
  Spostrzeganie stosunków przestrzennych:
 • odtwarzanie podanych sekwencji (zapamiętywanie ich i
  odtwarzanie w takiej samej kolejności),
 • układanie obrazków historyjki według kolejności zdarzeń,
 • segregowanie według przyjętych zasad.
  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej:
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających lokomocje (związanych z
  motoryką dużą),
 • rysowanie w powietrzu prostych kształtów
  – naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą osobę lub
  postać narysowaną na obrazku,
 • naśladowanie ruchów zwierząt,
 • naśladowanie wykonywanych czynności,
 • ćwiczenia i gry zręcznościowe (np. gra w kręgle),
 • chodzenie po wyznaczonej linii (lub toczenie po niej piłki),
 • rysowanie po śladzie rysunków (wykropkowane wzory),
 • rysowanie synchroniczne (oburęczne) prostych elementów w
  powietrzu, a potem na kartce.
  Obserwowanie:
 • najbliższego otoczenia (sali, placu przedszkolnego, tego, co dzieci
  widzą na spacerze, tego, co się dzieje za oknem),
 • czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie ich (np.
  zabawa Rób to co ja),
 • dostrzeganie i określanie cech danego przedmiotu, zjawiska (np.
  dostrzeganie zmian zachodzących w kolejnych porach roku,
  nazywanie ich),
  Układanie:
 • przedmiotów według poleceń np. Połóż lalkę na drugiej półce,
 • takich samych obrazków (zabawa memory),
 • prostych ciągów rytmicznych, np. obrazków, klocków i liści…
  (zawsze trzy sekwencje we wzorze), figur, patyczków, klocków
  według wzoru,
 • puzzli,
 • łączenie obrazków przedstawiających to, co było najpierw, z tym,
  co będzie potem,
 • układanie historyjek obrazkowych (rozpoczynamy od trzech
  obrazków).
  Porównywanie:
 • porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści, wskazywanie
  różnic, a potem podobieństw,
 • porównywanie dwóch zabawek (najpierw różniących się jedną
  cechą),
 • dobieranie elementów brakujących do całości,
 • porównywanie liczby elementów w dwóch zbiorach.
  Porządkowanie i grupowanie:
 • grupowanie obiektów przedstawionych na obrazkach według
  wzrastającej wielkości (malejącej wielkości) lub według innego
  przyjętego kryterium,
 • klasyfikowanie tematyczne, np. co pasuje do łazienki, w co
  ubieramy się na jesienny spacer…
 • klasyfikowanie przedmiotów (obrazków) według jednej przyjętej
  cechy: wielkości, koloru, kształtu,
 • eliminowanie z grupy tych przedmiotów (obrazków), które nie
  pasują do pozostałych
  Wyodrębnianie i liczenie:
 • wyodrębnianie obiektów do policzenia; określanie ich liczby bez
  liczenia; potem – liczenie ich (porównywanie swoich spostrzeżeń z
  rzeczywistością),
 • liczenie obiektów niewidocznych (klaskanie, tupanie, inne
  dźwięki), – liczenie z wykorzystaniem przeliczników zastępczych,
  np. Weź tyle talerzyków, ile jest łyżeczek,
 • liczenie w określonym i dowolnym zakresie.
  Odwzorowywanie:
 • odwzorowywanie ułożonych klocków, patyczków, figur, zabawek
  (według wzoru),
 • odwzorowywanie podanych symboli i znaków,
 • odwzorowywanie graficzne szlaczków, ornamentów,
 • łączenie linii, punktów
  – odtwarzanie kształtów przedmiotów,
 • rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie, zaginanie papieru itp.
  (motoryka mała)
  Ćwiczenia pamięci wzrokowej:
 • zauważanie i określanie, który przedmiot zmienił miejsce (zniknął),
 • układanie obejrzanych wcześniej obrazków w odpowiedniej
  kolejności.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ ANALIZY I SYNTEZY SŁUCHOWEJ:
Ćwiczenia słuchu fizycznego i muzycznego:

 • słuchanie wierszy, rymowanek, baśni i opowiadań,
 • wsłuchiwanie się w odgłosy dochodzące z otoczenia,
  wychwytywanie ich,
 • rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia (dźwięków
  różnych urządzeń domowych, odgłosów pojazdów, głosów zwierząt,
  głosów kolegów, koleżanek i znanych osób dorosłych, zjawisk
  atmosferycznych), – wystukiwanie, wyklaskiwanie podanego rytmu,
 • odtwarzanie rytmu przedstawionego w sposób graficzny lub za
  pomocą klocków
 • rysowanie kresek, szlaczków w rytm uderzeń
 • odtwarzanie (wystukiwanie, wyklaskiwanie) danych układów
  przestrzennych (ułożonych z klocków)

Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy
słuchowej:

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (dzieci zaznaczają liczbę zdań
  klockami, paskami papieru),
 • wyodrębnianie słów w zdaniach,
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów,
 • dobieranie rymujących się ze sobą słów; kończenie rymowanek
  poprzez podanie słów rymujących się,
 • tworzenie słów z sylab (synteza sylabowa),
 • dzielenie słów na sylaby,
 • mówienie tekstów piosenek, śpiewanie z wyróżnianiem sylab,
 • układanie słów rozpoczynających się, kończących się określoną
  sylabą i mających tę sylabę w środku ,
 • porównywanie liczby sylab w słowach,
 • tworzenie słów z głosek (synteza głoskowa),
 • wyodrębnianie pierwszej głoski w słowach – nazwach obrazków
  (w nagłosie),
 • segregowanie obrazków według pierwszej głoski w ich nazwach –
  wymyślanie (i np. rysowanie) przedmiotów, których nazwy
  rozpoczynają się określoną głoską,
 • wyszukiwanie obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką
  głoską jak nazwa pokazywanego obrazka,
 • wyodrębnianie ostatniej głoski (w wygłosie) w nazwach obrazków,
 • segregowanie obrazków według ostatniej głoski w ich nazwach,
 • wymyślanie (i rysowanie) przedmiotów, których nazwy kończą się
  określoną głoską,
 • określanie środkowej głoski w nazwach (trzygłoskowych)
  obrazków, np.: mak, rak, nos, noc, sok, kot, las, ryk, syk, ser, but,
  bat, byk, bal, osa, oko, kra, ucho, sto, kto…
 • dzielenie na głoski trzygłoskowych (potem czterogłoskowych,
  pięcio-, i więcej głoskowych) nazw obrazków,
 • liczenie głosek w słowach
  – nazwach obrazków (np. układanie obrazków według wzrastającej
  liczby głosek w ich nazwach lub malejącej liczby głosek w ich
  nazwach),
 • wymyślanie słów (i rysowanie), które mają określoną liczbę
  głosek,
 • układanie zdań, w których każde słowo rozpoczyna się tą samą
  głoską
 • różnicowanie głosek opozycyjnych: t – d, r – l, p – b, s – ś – sz, z –
  ź – ż, dz – dź – dż

Ćwiczenia pamięci słuchowej:

 • odtwarzanie układu słyszanych dźwięków,
 • wyszukiwanie obrazków według podanej kolejności,
 • słuchanie opowiadań, określanie kolejności zdarzeń
 • nauka wierszy, rymowanek (fragmentami, metodą ze słuchu)

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MYŚLENIA U DZIECKA ?

 Proponować dziecku gry planszowe.
 Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło
rozwiązanie problemu.
 Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np.
dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.).
 Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod
względem wielkości, liczebności itp

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY U DZIECKA ?
 Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem.
 Słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia.
 Czytać dziecku książki.
 Zachęcać dziecko do opowiadania o tym, co usłyszało, co je
zainteresowało.
 Zwracać uwagę na poprawność artykulacyjną mowy dziecka.

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO –
MOTYWACYJNY DZIECKA?
 Mieć czas dla dziecka.
 Rozmawiać z nim o uczuciach.
 Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób
poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw
społecznych.
 Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania
(dostosowane do wieku).
 Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez
bogactwo doświadczeń intelektualnych i kulturalnych…
(książki, wystawy, kino, teatr i in.).

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECKA?
 Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z
rówieśnikami.
 Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych
sytuacjach społecznych.
 Inspirować dziecko do zachowań prospołecznych (działania
na rzecz innych).
 Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z
przeżytymi sukcesami oraz porażkami.