Strażacy w naszym przedszkolu

W maju jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia.

Dzisiaj w przedszkolu gościliśmy funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzostówki .

Goście w ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę swojej pracy jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz innych niebezpiecznych wydarzeń. Strażacy zapoznali przedszkolaków z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru, oraz przypomnieli numery alarmowe.

Wszystkim Strażakom dziękujemy za ich pracę i poświęcenie!