Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Już 1 lutego 2023 rozpoczynamy rekrutację do Bajkowego Przedszkola.

Zapraszamy dzieci z roczników 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (dzieci które ukończą minimum 2.5 roku przed 1 września 2023).

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • terapię metodą integracji sensorycznej,
 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • pomoc logopedyczną i psychologiczną,
 • język angielski,
 • zajęcia psychoprofilaktyczne,
 • religię.

Zapewniamy:

 • nowoczesną bazę lokalową,
 • bezpieczny plac zabaw,
 • sale do terapii integracji sensorycznej,
 • duże sale dydaktyczne wyposażone w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne,
 • gabinet do terapii logopedycznej.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowany personel pedagogiczny:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową,
 • gimnastyka poranna i zajęcia ruchowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • imprezy okolicznościowe,
 • wycieczki dydaktyczne.

Przy zapisie należy wypełnić kartę zgłoszenia (karta zgłoszenia dziecka do pobrania w zakładce rekrutacja) oraz wpłacić wpisowe w kwocie 200zł (zaliczkę na poczet czesnego w miesiącu wrześniu).

Kartę zgłoszenia można złożyć osobiście w biurze przedszkola lub drogą elektroniczną na email: bajkoweprzedszkole1@wp.pl

Opłata miesięczna będzie wynosiła:

200zł – czesne, w jego skład wchodzą zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki z umuzykalnieniem, pomoc logopedyczna oraz zajęcia z integracji sensorycznej.

Czesne dla rodzeństwa: 150zł drugie dziecko

 W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc czesne wynosi 100 zł.

oraz 13 zł dziennie na wyżywienie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 602 502 768.