BAJKOWE PRZEDSZKOLE

"BAJKOWE PRZEDSZKOLE"- zaprasza - Lubartów , ul.Ks. Jerzego Popiełuszki

Nowopowstała niepubliczna placówka oświatowa, współfinansowana ze środków Unii europejskiej, rozpocznie swoją działalność 1 września 2020 r.
W ramach prowadzonej działalności oferuje:
- nieodpłatne uczestnictwo w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci w wieku 3 i 4 lat (urodzone w roku 2016 i 2017), w tym:
• wyżywienie
• wyprawkę przedszkolaka
• ubezpieczenie

- nieodpłatne zajęcia dodatkowe:
• logopedyczne
• sensomotoryczne
• zajęcia z rytmiki
• język angielski

Zapewniamy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
- zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- gimnastykę poranną i zabawy ruchowe
- zajęcia plastyczne
- profilaktykę logopedyczną
- imprezy okolicznościowe
-nowoczesną bazę lokalową :
• 4 sale dydaktyczne
• gabinet logopedy
• salę integracji sensorycznej
• atrakcyjny plac zabaw

Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 602 502 768, 510 058 831
e-mail: bajkoweprzedszkole1@wp.pl

Zgłoszenie do pobrania: (.pdf)   (.doc - word)