Najlepsze życzonka,
Pięknego w życiu słonka,
Smutków małych jak biedronka,
I szczęścia wielkiego jak smok! życzą Biedroneczki