“Przebudzenie po zimie” – było tematem naszych zajęć w tym tygodniu. Dzieci przypomniały sobie co znaczy przysłowie ” W marcu jak w garncu”. Gotowały w garze marcową pogodę przeliczając przy tym wkładane zjawiska atmosferyczne.