Farma Dyń

Drodzy Rodzice,

dnia 25 października planowana jest wycieczka autokarowa do Lublina na Farmę Dyń.

Proponowany koszt wycieczki 35 zł+ przejazd autokarem/ dziecko

Proszę o składanie deklaracji wycieczki do wychowawców grup do 20 października.

——————————————————————————————————————-

Zgoda na wycieczkę poza teren przedszkola

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………… na wycieczkę autokarową do Lublina (Farma Dyń) organizowanej przez przedszkole (wraz z grupą, pod opieką nauczyciela – zgodnie z regulaminem Organizacji Spacerów i Wycieczek) odbywających się w ramach codziennych zajęć przedszkola.

…………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego